Vi får høre litt fra Ivar Espelid til mandag. Vi gleder oss til en ny Ladestasjon samling.

Vi får høre litt fra Ivar Espelid til mandag. Velkommen til en ny Ladestasjons samling

Tema for mandag 5 juni er “Hvordan være Jesus etterfølger i dag?”

Vi starter med kaffe og varm bakst kl 19.00 etterfulgt av sanger og salmer der vi takker Gud for den han er og for verdens frelser Jesus Kristus som vi følger etter. Ivar vil dele tanker om dette. Vi ber som vanlig for og med hverandre, til vår Gud som hører oss og kjenner oss, han som vil oss vel. “For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.   16La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid” Hebr. 4, 15-16 

Translate »
X
X